ஒரு போதும் ஒத்துப் போகாத ராசிக்கார்கள்

பொதுவாகவே இரண்டு மனிதர்கள் இணைந்து எப்போதும் ஒற்றுமையாக இருப்பது மிகவும் கடினமான விடயம் தான்.

இருப்பினும் ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட சில ராசியினர் இணைந்திருப்பது சாத்தியமற்றது.

ஜோதிடத்தில் மொத்தம் 12 ராசிகள் உள்ளன அவற்றில் சில ராசிக்காரர்களின் ஐக்கியம் அமோகமாக இருக்கும். ஆனால் சில ராசிக்கோ ஒருபோதும் ஒத்துபோகாது இப்படி இணைந்திருக்கவே முடியாத இரண்டு ராசியினர் பற்றி இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

யார் அந்த ராசியினர்?
ஜோதிடத்தில், 12 ராசிகள் நான்கு கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை நீர், பூமி, நெருப்பு மற்றும் காற்று ஆகியவற்றின் கூறுகளில் சொந்த குணாதிசயங்களுடன் ஒத்திருக்கும் என்கின்றது ஜோதிட சாஸ்திரம்.

நீர் உறுப்புக்கு மூன்று ராசி அறிகுறிகள் உள்ளன – கடகம், விருச்சிகம் மற்றும் மீனம். இவற்றில் கடகம் மற்றும் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் ஒருபோதும் ஒத்துப் போக மாட்டார்கள். வாக்குவாதம் உண்டாகும். கடக ராசிக்காரர்கள் உணர்ச்சிவசப்படுபவர்கள், விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் பிடிவாத குணம் உடையவர்கள்.

இதன் காரணமாக, இந்த இரண்டு அறிகுறிகளும் ஒன்றாக இருப்பது கடினம். இவர்களின் குணாதிசயங்கள் இரு துருவங்களை போன்றதாக தான் இருக்கும். இரு ராசிக்காரர்களும் உறவின் உணர்வைக் கொண்டுள்ளனர்.

இருப்பினும், அதை நம்புவது கடினம், ஏனென்றால் அது நீண்ட காலம் நீடிக்காது. இருவரும் ஒன்றாக இருந்தாலும் எந்த விடயத்திலும் ஒத்துப்போக மாட்டார்கள் அதனால் சேர்ந்து வாழ்வது கடினம். கடகம் மற்றும் விருச்சிகம் எதிலும் உடன்படாத நேரங்களும் உண்டு. இந்த நிலை சண்டைக்கு வழிவகுக்கிறது.

ஒருவர் சொல்வதை மற்றவர் செய்யவில்லை என்றால், ஒன்றாக இருப்பதில் பலன் இல்லை. இதனால் சண்டை அதிகரிக்குமே தவிர குறையாது. கடக ராசிக்காரர்கள் மிகவும் கண்ணியமானவர்கள். செவ்வாய் ஆதிக்கம் செலுத்தும் விருச்சிகம் இந்த ராசியுடன் இருக்கும்போது, அவர்கள் தங்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொள்கிறார்கள்.

சண்டைகள் உறவுகளை அழிக்கின்றன. இதனால் இந்த இரண்டு ராசியினரும் திருமண பந்தத்தில் இணைந்தால் சண்டைக்கு பஞ்சமே இருக்காது. விருச்சிக ராசிக்காரர்களும் தங்கள் சிறிய காயங்களுக்கு கடுமையாக பழிவாங்குகிறார்கள்.

கடக ராசியினரும் எதையும் எளிதில் மறக்க மாட்டார்கள் இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக இருக்கும் இடத்தில் முறன்பாடுகள் மட்டுமே மிஞ்சும். இந்த இரண்டு ராசியினரும் திருமண பந்தத்தில் இணையாமல் இருப்பது மிகவும் நல்லது.