இன்றைய அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் பெறுமதி

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி தொடர்பில் மத்திய வங்கி தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி நேற்றுடன் ஒப்பிடும்போது டொலரின் பெறுமதியில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படவில்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள இன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி, அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை 368.71 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு விலை 357.40 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

ஸ்டெர்லிங் பவுண்டிற்கு எதிராக ரூபாயின் மதிப்பு சற்று வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது, அதே நேரத்தில் பல வெளிநாட்டு நாணயங்களுக்கு எதிராக ரூபாவின் மதிப்பு தளம்பல் நிலையில் உள்ளது.

அத்துடன் யூரோ ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதி 368.77 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு பெறுமதி 353.66 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது. மேலும் ஸ்டெர்லிங் பவுண்டின் இன்றைய விற்பனை பெறுமதி 437.01 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு பெறுமதி 419.79 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.