இலங்கையில் சரிவடைந்த தங்கம்!

தங்கத்தின் விலையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுவரும் நிலையில் இன்று திங்கட்கிழமை (18) ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை 658,224 ரூபாவாக குறைவடைந்துள்ளது.

இதன்படி , 24 கரட் 1 கிராம் தங்கம் 23,220 ரூபாவாகவும், 22 கரட் 1 கிராம் தங்கம் 21,290 ரூபாவாகவும், 21 கரட் 1 கிராம் தங்கம் 20,320 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

அத்துடன் , 24 கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) தங்கம் 185,750 ரூபாவாகவும் 22 கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) தங்கம் 170,300 ரூபாவாகவும், 21 கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) தங்கம் 162,550 ரூபாவாகவும் குறைவடைந்துள்ளது.