கணவனின் தலைவிதியை தலைகீழாக்கும் மனைவியின் பாதம்!

நம்முடைய பண்டைய கால வேதங்கள் மற்றும் புராணங்கள் நாம் நினைத்துக் கூட பார்க்க முடியாத பல விஷ்யங்களைப் பற்றிய ஆழமான செய்திகளை கொண்டுள்ளது.

சாஸ்திரங்களின்படி, ஒரு பெண்ணின் கால்களுக்கு அதன் ஆழ்ந்த அர்த்தம் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது, ஏனெனில் அது அவளுடைய கணவனின் தலைவிதியை நிர்ணயிக்கிறது.

ஒரு பெண்ணின் கால்கள் ஒரு ஆணின் தலைவிதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த பதிவில் பெண்களின் கால்கள் கூறும் ஆண்களின் ரகசியங்கள் என்னவென்று பார்க்கலாம்.

  • பாதத்தில் சக்கரம், த்வாஜா அல்லது ஒரு ஸ்வஸ்திக் சின்னம் இருக்கும் பெண் மிகவும் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவராக கருதப்படுகிறார். அவர் தனது கணவருக்கு ராஜயோகத்தை ஏற்படுத்துவதுடன் தானும் மகாராணியாக வாழ்வார்.
  • இரண்டாவது கால்விரல் மற்ற கால்விரல்களைக் காட்டிலும் பெரியதாக இருக்கும் பெண்கள் திருமணத்திற்கு முன்பே கலவியல் ஆர்வமாக இருப்பார். இதனால் கணவரின் நிம்மதி வாழ்நாள் முழுவதும் பாதிக்கப்படும்.
  • ஒரு பெண்ணின் காலடியில் இருக்கும் தாமரை மற்றும் சக்ராவின் சின்னங்கள் அவருடைய கணவரின் செல்வம், அரசியல் புகழ் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றை மகிழ்விப்பான் என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன.
  • வேதங்களில் கூறியுள்ளபடி பெண்ணின் இரண்டு கால்விரல்கள் தரையைத் தொடாவிட்டால், அது விரைவிலேயே விதவை ஆவதற்கான அறிகுறியாகும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் நம்பத்தகுதியற்றவராக இருப்பார்.
  • நடுவிரல் மற்ற கால் விரல்களை விட நீளமாக இருப்பது வெளிப்படையாகத் தெரிந்தால் அந்த பெண் தனது கணவருக்கு துரதிர்ஷ்டத்தை ஏற்படுத்துவார் என்று கூறப்படுகிறது. அவரின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அனைத்து பிரச்சினைகளுக்கும் அவரின் மனைவியே காரணமாக இருப்பார்.
  • மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது கால்விரல்கள் சம நீளமாக இருந்தால், பெண் தனது ஆணின் நிதி இழப்புக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. அவர்களின் வாழ்க்கை முழுவதும் சண்டைகள் நிறைந்திருக்கும்.
  • பெண்ணின் குதிகால் வடிவம் வட்டமாகவும், மென்மையாகவும், அழகாகவும் இருந்தால், அந்தப் பெண்ணுக்கும் அவருடைய கணவருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
  • பெண்ணின் குதிகால் கடினமாகவும், தட்டையாகவும் இருந்தால் தம்பதியினர் போராட்டம் நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழ நேரிடும்.
  • பெண்ணின் கட்டை விரல் மற்றும் ஆள்காட்டி கால் இடையே உள்ள இடைவெளி மற்றவற்றை விட சிறியதாக இருந்தால், அது போராட்டங்கள் நிறைந்த வாழ்க்கையைக் குறிக்கிறது.
  • ஆனால் அவளது ஆள்காட்டி கால் பெருவிரலை விட உயரமாக இருந்தால், அந்த நபர் ஒரு கொந்தளிப்பான காதல் வாழ்க்கையை வைத்திருப்பார் என்று அர்த்தம்.