சுஷாந்த் மரணம் குறித்தும், டிப்ரஷன் குறித்தும் பிரபல நடிகை ஓபன் டாக்