இவ பொய் தான் சொல்றா: கண்டுபிடிக்க ஈஸியான வழி இருக்கே..!

உலகில் மனிதர்களாக பிறந்த யாராலும் பொய் சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. ஏதோ ஒரு சந்தர்பத்திற்காக பொய் கூறும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறோம்.