லிட்ரோ எரிவாயுவின் புதிய விலை அறிவிப்பு!

வெற்று எரிவாயு சிலிண்டர்கலின் புதிய விலையினை லிட்ரோ நிறுவனம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி 2.5Kg சிலிண்டர் 7000 ரூபாய்க்கும், 5Kg சிலிண்டர் 11 000 ரூபாய்க்கும், 12.5Kg சிலிண்டர் 14000, ரூபாய்க்கும் 37.5Kg 35 000, ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படும்.