இராணுவத்திற் க்காக செலவு செய்யும் நாடுகளின் மூன்றாம் நிலை வகிக்கும் இந்தியா

2021-ம் ஆண்டில் ராணுவத்துக்கு அதிகம் செலவிட்ட நாடுகளில் அமெரிக்கா, சீனாவை தொடர்ந்து இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.

உலக நாடுகளின் ராணுவ செலவு குறித்த ஆய்வு அறிக்கையை ஸ்டாக்ஹோம் சர்வதேச அமைதி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 2021-ஆம் ஆண்டில் உலக நாடுகளின் ராணுவச் செலவு இதுவரை இல்லாத அளவில் 2.1 டிரில்லியன் டாலர்களை எட்டியது.

2021ம் ஆண்டில் உலகிலேயே அதிக அளவில் ராணுவத்திற்கு செலவு செய்யும் முதல் 5 நாடுகளாக அமெரிக்கா, சீனா, இந்தியா, பிரிட்டன் மற்றும் ரஷியா ஆகியவை உள்ளன. இந்த 5 நாடுகளின் ராணுவ செலவு, உலக நாடுகளின் மொத்த ராணுவ செலவில் 62 சதவீதமாக உள்ளது.

மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கும் இந்தியா, 2021ல் ராணுவத்திற்காக 76.6 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் செலவு செய்துள்ளது. முதலிடத்தில் இருக்கும் அமெரிக்கா 801 பில்லியன் டாலர்கள் செலவு செய்துள்ளது. சீனா 293 பில்லியன் டாலர்கள், பிரிட்டன் 68.4 பில்லியன் டாலர்கள், ரஷியா 65.9 பில்லியன் டாலர்கள் செலவு செய்துள்ளன.

கொரோனா தொற்று காரணமாக ஏற்பட்ட பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு மத்தியிலும், உலக ராணுவச் செலவுகள் சாதனை அளவை எட்டியிருப்பதாக ஸ்டாக்ஹோம் சர்வதேச அமைதி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மூத்த ஆராய்ச்சியாளர் டாக்டர் டியாகோ லோப்ஸ் டா சில்வா கூறியுள்ளார். பணவீக்கம் காரணமாக வளர்ச்சி விகிதத்தில் ஒரு மந்தநிலை இருந்தபோதிலும், ராணுவச் செலவு 6.1 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.