லட்சுமி தேவிக்குரிய மறு பெயர்கள்

திருமகளான லட்சுமி பல பெயர்களை கொண்டு துதிக்கப்படுகிறாள். லட்சுமி தேவியின் பெயரையும் அதன் பொருளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

ஹிரண்யவர்ணா – பொன்னிறத்தவள்
ஹரிணி – மான் வடிவினள்
சந்திரா – மதி போன்றவள்
அனபகா முனீம் – நிலை தவறாதவள்
ஆர்த்திரா – நீரில் தோன்றியவள்
பத்மே ஸ்திதா – தாமரையில் வசிப்பவள்
யத்மவர்ணா – தாமரை வண்ணத்தாள்
ஆதித்யவர்ணா – சூரியகாந்தி உடையவள்
வருஷோபில்வ – கூவளத்தில் தோன்றியவள்
கரிக்ஷிணீ – பெருகும் பசுச்செல்வமுடையவள்
ஈஸ்வரி – எல்லா உயிரிலும் உறைபவள்
புஷ்கரணீ – யானைகளால் வணங்கப்படுகிறவள்
பிங்களா – செம்மை நிறம் கொண்டவள்
பக்கரிணி – தரும தேவதை
சூர்யா – கதிரவனை நிகர்த்தவள்
ஹிரண்யமயீ – பொன்னி
ஹரிணி – பச்சை மேனியன்
(மான் என்று அர்த்தமும் உண்டு)