ஒலிம்பிக் மல்யுத்ததில் இந்திய வீரர் பஜ்ரங் புனியா காலிறுதிக்கு தகுதி

ஒலிம்பிக் மல்யுத்தம் 65 கிலோ ஆடவர் பிரிவில் இந்திய வீரர் பஜ்ரங் புனியா கிர்கிஸ்தான் வீரர் அக்மதாலீவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார்.

32வது ஒலிம்பிக் போட்டிகள் ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் நடைபெற்று வருகின்றன.

இதில், ஒலிம்பிக் மல்யுத்தம் 65 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்தியாவின் பஜ்ரங் புனியா காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார். இந்தியாவின் பஜ்ரங் புனியா காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் கிர்கிஸ்தான் வீரர் எர்னாஸரை வீழ்த்தினார்.