இந்த வாரம் Bigg Boss வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது இவர் தான்..!!