உங்க சருமத்துல இப்படி இருக்கா?

பேசல் செல் கார்சினோமா என்பது தோலில் ஏற்படும் ஒருவகையான தோல் புற்றுநோய் ஆகும்.

பொதுவாக இந்த தோல் புற்றுநோய் நமது உடலில் அதிகம் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதில்லை.

தொடக்க நிலையிலேயே இதைக் கண்டுபிடித்துவிட்டால், எளிதில் குணப்படுத்திவிடலாம். இந்த தோல் புற்றுநோய் மிக எளிதில் பரவாது.

தோலின் மேலடுக்கில் உள்ள செல்களில் ஏதாவது காயம் அல்லது பாதிப்பு ஏற்பட்டால் இந்த பேசல் செல் கார்சினோமா புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது.