சைரா நரசிம்மா ரெட்டி’ படத்தின் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் முதலில் என்னுடன், இப்போது அப்பாவுடன் – ராம் சரண்.