அஞ்சுக்கு ஒண்ணு

நடிகர் அமர்
நடிகை மேகனா
இயக்குனர் ஆர்வியார்
இசை சாகித்யா ஆர்
ஓளிப்பதிவு நந்து