ஜனவரி முதல் நேரடி வரி குறைப்பு : அமைச்சர் பந்துல்ல குணவர்தன!!!

ஜனவரி முதல் நேரடி வரியும்குறைக்கப்படவுள்ள நிலையில் ஏற்கனவே மறைமுக வரிகள்குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் பந்துல்ல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன் மக்களுக்குசுமையை ஏற்படுத்தாத சாதாரண வரிதிட்டத்தை செயற்படுத்த உள்ளதாகவும்அவர் கூறியுள்ளார்.

அரசாங்கதகவல் திணைக்களத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர்சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பொருட்கள்மற்றும் சேவைகள் தொடர்பில் அறவிடப்பட்டுவந்தஅனைத்து வரி அறவீடுகளும் சலுகைதிட்டத்திற்கமைய இன்று முதல் கட்டுபாட்டுக்குள்கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன் ஏனையவரி அறவீடுகள் எதரிர்வரும் ஜனவரி மாதம் முதல்கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவருவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றகவும் கூறிய அவர், இதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தலைநிதி அமைச்சர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ வெளியிடப்படும்எனவும் கூறியுள்ளனார்.