சாகுற வரைக்கு மறக்க மாட்டேன், மேடையிலேயே எமோஷ்னல் ஆன சூரி!