பிரியாணி மோக காமவெறிபிடித்த கொலைகாரியை தாக்கிப்பேசும் பெண் !