வண்டி ஓட்டும் போது பொண்ணூங்கள பாா்க்காதனு எத்தன தடவ சொன்னாலும் கேக்குறதுஇல்ல??