மேல கை வைடா பாக்கலாம்…?! ஏன் இவ்ளோ கோபம் மும்தாஜ்?