மடத்துவெளி வயலூர் திருவருள்மிகு ஸ்ரீ பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் 8ம் நாள் திருவிழா தற்போது நேரலையில் ….