மடத்துவெளி வயலூர் திருவருள்மிகு ஸ்ரீ பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் 7ம் நாள் பகல்த்திருவிழா தற்போது நேரலையில் ….