“இதைக் கட்டியவனுங்களை பார்த்திங்களா” – புகைப்படங்கள்!

சில கட்டுமானங்களின் போது முறையான திட்டமிடல் இல்லாததாலும், கவனக் குறைவாலும், துல்லியமான அளவீடுகள் இல்லாததாலும் தவறு நேர்ந்து விடுவது உண்டு. அவ்வாறு “இதைக் கட்டியவனுங்களை எல்லாம் யாராவது பார்த்திங்களா” என்று வெறியாக வைக்கும் நகைச்சுவையான தவறுகளை பின்வரும் 35 புகைப்படங்களில் பார்க்கலாம்.

இந்த போஸ்ட் பிடித்து இருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.

 

#1

c1

 

#2

c2

 

#3

c3

 

#4

c4

 

#5

c5

 

#6

c6

 

#7

c7

 

#8

c8

 

#9

c9

 

#10

c10

 

#11

c11

 

#12

c12

 

#13

c13

 

#14

c14

 

#15

c15

 

#16

c16

 

#17

c17

 

#18

c18

 

#19

c19

 

#20

c20

 

#21

c21

 

#22

c22

 

#23

c23

 

#24

c24

 

#25

c25

 

#26

c26

 

#27

c27

 

#28

c28

 

#29

c29

 

#30

c30

 

#31

c31

 

#32

c32

 

#33

c33

 

#34

c34

 

#35

c37