தமிழர்கள் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய படம் : ஈழ திரைப்படம்

பல தடைகளை தாண்டி எம்மவர் படைப்பு “கூட்டாளி “திரைப்படம் பிரான்ஸ் மண்ணில் தமிழீழத்தின் அழகு தனியழகு அது எம் தலைவன் ஆளுகையில் அது பேரழகு..