சிவநாகம்

நடிகர் திகந்த் மாஞ்சலே
நடிகை திவ்ய ஸ்பந்தனா
இயக்குனர் கோடி ராமகிருஷ்ணா
இசை குருகிறன் ஷெட்டி
ஓளிப்பதிவு வேணுகோபால் எச் சி