ஒருதலைக்காதல்..! அழகான மாணவியை குத்திக் கிழித்தான் ..! அந்த மாணவி துடிப்பது..கொடுமை..! வீடியோ பாருங்கள்..!!

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை இப்போது அதிகமாகி விட்டது.ஸ்வாதி நமது இந்திய தேசத்தை உலுக்கி விட்ட கொலை.

அதன் பின் காதல் கொலைகள் மட்டும் தமிழ் நாட்டில் பத்துக்கும் மேல்..!

இதோ ஒருதலைக் காதலில் சிக்கிய மாணவி நடு ரோட்டில்குத்துப் பட்டு

துடிப்பதை பாருங்கள்..!கண்ணீர் வரும்..!