கடலுக்கடியில் புதைந்து கிடைக்கும் டைட்டானிக் கப்பல் பொருட்களை திருடும் கும்பல். வீடியோ.