ஊருக்கே நியாயம் சொல்லும் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனின் மற்றொரு முகம்.(காணொளி இணைப்பு)