விஜய் டிவியை அசிங்கப்படுத்தும் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அதிர்ச்சியில் விஜய் டிவி.