பித்த வெடிப்பை இயற்க்கை முறையில் வெறும் 7 நாளில் மறைய வைக்க..(காணொளி இணைப்பு)