பலரையும் கவர்ந்த யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வெளியாகிய “சோலையன்” வீடியோ பாடல்.