பச்சிளம் குழந்தைக்கு மசாஜ் செய்வது எப்படி…?(காணொளி இணைப்பு)

குழந்தைகளுக்கு மசாஜ் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் குழந்தைகளுக்கு மசாஜ் செய்ய செய்யத் தான், அவர்களது எலும்புகள் வலுவடைவதோடு, வளர்ச்சியும் சீராக இருக்கும்.

எனவே பிறந்த குழந்தைக்கு தினமும் குளிப்பாட்டுவதற்கு முன் சிறிது நேரம் எண்ணெய் கொண்டு மசாஜ் செய்ய வேண்டும். குழந்தை உணரும் அளவு அழுத்தமாகவும் மெதுவாகவும் செய்ய வேண்டும்.

குழந்தைக்கு மசாஜ் செய்யும் முறை முக்கியம் தான் என்றாலும் கூட, அவ்வற்றை நன்கு தெரிந்து கொண்டு தான் செய்யவேண்டும். இங்கு ஒருவர் குழந்தைக்கு செய்யும் மசாஜ் எப்படி இருக்கு என்று பாருங்கள்.