உலகிலெயே குட்டி சைக்கிளில் ஓட்டி உலக சாதனை படைத்துள்ளா இளைஞன் (வீடியோ இணைப்பு)

உலகில் அதிக அளவில் உலக சாதனை படைக்க பலர் பல்வேறு வழிகளில் கஷ்டபடுகிறார்கள். இதில் சைக்கிள் ஓட்டினாலும் கூட சாகம் என்று கூறுவதில்லை! அப்படி என்றால் இங்கு ஒருவர் எப்படி உலக சாதனை படைத்திருப்பார்?

வெளிநாட்டில் ஒருவர் சாகச பன்னுவதற்காக தனது சைக்கிளை ஓட்டினதும் உலக சாதனையாக படைத்து விட்டனர் என்று அவருக்கு முத்திரை குத்திவிட்டது காரணம் அவர் வைத்திருக்கும் சைக்கிள்தான்! என்று பலரும் கூறுவார்கள்.

இங்கு ஒருவர் தனது குட்டி சைக்கிளை ஓட்டி சாதனை படைத்துள்ளார். அவர் ஓட்டும் போது பார்க்க சிரிக்க தான் தோன்றும் ஆனால் சிந்தித்து பாருங்கள் அவர் அந்த சாதனையை படைக்க எவ்வளவு கடின பயிற்சியினை மேற்கொண்டிருப்பார் என்பதை!