குழந்தைகளை குப்பைத்தொட்டியில் வீசும் மனிதர்களே இந்த பாசப் போராட்டத்தையும் பாருங்க